નર્મદા જિલ્લામાં તા. ૧૪ થી તા. ૧૬ મી સુધી કોરોના વેક્સીનેશનની તમામ કામગીરી મોકૂફ

0
39
નર્મદા જિલ્લામાં તા. ૧૪ થી તા. ૧૬ મી સુધી કોરોના વેક્સીનેશનની તમામ કામગીરી મોકૂફ

રાજપીપલા : જુનેદ ખત્રી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોના વેક્સીનેશન સંદર્ભે ૪૫  વર્ષથી વધુની વયજૂથના નાગરિકોને કોરોના વેક્સીનના બે ડોઝ વચ્ચેના સમયગાળા માટેની ગાઈડલાઈન રિવાઝ્ડ કરવાની કામગીરી હાથ ધરેલ હોઇ, રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ તા. ૧૪,૧૫ અને ૧૬ મી મે, ૨૦૨૧ દરમિયાન ૩ દિવસ સુધી નર્મદા જિલ્લામાં કોરોના વેક્સીનેશનની તમામ કામગીરી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે, જેની સંબંધકર્તા તમામને જાહેર નોંધ લેવા જણાવાયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here