“મારૂં ગામ કોરોના મુક્ત ગામ” અભિયાનના ભાગરૂપે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલ આજે નર્મદા જિલ્લાના પ્રવાસે

0
34“મારૂં ગામ કોરોના મુક્ત ગામ” અભિયાનના ભાગરૂપે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલ આજે નર્મદા જિલ્લામાં

રાજપીપલા : જુનેદ ખત્રી

તા.૧ લી મે થી તા.૧૫ મી મે,૨૦૨૧ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં “મારૂ ગામ કોરોના મુક્ત ગામ” ના હાથ ધરાયેલા રાજ્યવ્યાપી અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતના સહકાર,રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અને વાહન વ્યવહાર વિભાગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલ તા.૧૬ મી મે, ૨૦૨૧ ને રવિવારના  રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે દેડીયાપાડા તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સેજપુરની મુલાકાત લેશે.

ત્યારબાદ તેઓ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે દેડીયાપાડા તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગંગાપુર તેમજ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે સાગબારા તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર દેવમોગરા, બપોરે ૦૨:૦૦ કલાકે નાદોદ તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખુટા આબા, બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે તિલકવાડા તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અગર, બપોરે ૦૩:૪૫  કલાકે ગરૂડેશ્વર તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  બોરીયા, બપોરે ૦૪:૧૫  કલાકે ગરૂડેશ્વર તાલુકાના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વાઘપરા અને સાજે ૦૫:૦૦ કલાકે નાદોદ તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  લાછરસની  મુલાકાત લેશે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here