મોરબી સહીત રાજ્યના ૩૬ શહેરોમાં રાત્રી કર્ફ્યું

0
42મોરબી ૨૭ મેં સુધી રાત્રી કર્ફ્યું યથાવત, ધંધા રોજગાર માટે આપી મોટી રાહત

મોરબી સહીત રાજ્યના ૩૬ શહેરોમાં રાત્રી કર્ફ્યું ઉપરાંત નિયંત્રણો લગાવવામાં આવ્યા હોય, જેમાં થોડી રાહત આપવામાં આવી છે. અને મોરબી સહીત રાજ્યના ૩૬ શહેરોમાં ૨૭ મેં સુધી આંશિક લોકડાઉન રહેશે અને રાત્રી કર્ફ્યું યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે.રાજ્યમાં તા ૨૧ થી ૨૭ સુધી આંશિક લોકડાઉન લાગુ રહેશે મોરબી સહીત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં લગાવેલા નિયંત્રણોમાં રાહત આપવામાં આવી છે. જેમાં સવારે ૯ થી બપોરે ૩ સુધી દુકાનો, લારી-ગલ્લા ખોલી શકાશે જોકે રાત્રી કર્ફ્યુંની અમલવારી યથાવત રહેશે તેવી જાહેરાત મુખ્યમંત્રીએ કરી છે.

 LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here