રાજ્યમાં મ્યુકોર માયરોસીસ રોગને મહામારી જાહેર કરરાઈ

0
50


મુખ્ય મંત્રી વિજય ભાઈ રૂપાણી એ જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં મ્યુકોર માયરોસિસ ના રોગને મહામારી ઘોષિત કરવા માં આવી છે. મુખ્યમંત્રી વિજય ભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં આ રોગચાળા અંગે વિશદ ચર્ચા વિચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી.આ વિશદ ચર્ચાઓ દરમ્યાન એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું કેએપીડેમિક ડીસીઝ એક્ટ 1857 અન્વયે આ રોગ ને મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલો છે.આ સંદર્ભમાં હવે આ રોગની સારવાર કરતી સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલો અને મેડિકલ કોલેજોએ સ્ક્રીનીંગ ડાયગનોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે ભારત સરકારના આરોગ્ય વિભાગ તેમજ આઇ સી એમ આર દ્વારા આ રોગ માટે નક્કી કરવામાં આવેલી ગાઈડ લાઇન્સ નું પાલન કરવાનું રહેશે.આ રોગ ના શંકાસ્પદ તેમજ કનફ્રમ કેસોની વિગતો ભારત સરકાર ને સમયાંતરે મોકલવાની રહેશે

 source https://vatsalyanews.com/2021/05/21/the-state-has-been-declared-an-epidemic-of-mucosal-myelosis/

source https://vatsalyanews.com/2021/05/21/the-state-has-been-declared-an-epidemic-of-mucosal-myelosis-2/

source https://vatsalyanews.com/2021/05/21/the-state-has-been-declared-an-epidemic-of-mucosal-myelosis-3/

source https://vatsalyanews.com/2021/05/21/the-state-has-been-declared-an-epidemic-of-mucosal-myelosis-4/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here