જામકંડોરણા કોવિડ કેર સેન્ટર ની મુલાકાત સાંસદ રમેશ ભાઈ ધડુક એ લીધી.

0
38રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણા ખાતે ચાલતા કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને તથા સગાસંબધીઓને રૂબરુ મળી ખબર અંતર પુછ્યા હતા.

જામકંડોરણા કન્યા છાત્રાલય મા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં પોરબંદર ના સાંસદ રમેશ ભાઈ ધડુક એ કેબિનેટ મંત્રી જયેશ ભાઈ રાદડિયા સાથે રહી મુલાકાત લીધી હતી અને કોરોના સારવાર લેતા દર્દી ખબર અંતર પૂછ્યા હતા.

જામકંડોરણા કન્યા છાત્રાલય મા કોવિડ કેર સેન્ટર એ કોરોના દર્દી માટે નવ જીવન સાબિત થઈ રહ્યુ છે કોઈ પણ પ્રકાર ના ચાર્જ વિના વિનામૂલ્યે ચાલતુ કોવિડ કેર સેન્ટર છે અને ઘણા બધા લોકો સારવાર લઈ ને કોરોના મુક્ત થયા છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here