એલસીબી પોલીસે કાલોલના ચલાલી ગામે ઓટો રીક્ષામાંથી વિદેશી દારૂની ૨૮૮ બોટલો સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડયો.

0
59પંચમહાલ.કાલોલ
રિપોર્ટર.સાજીદ વાઘેલા
ઉપલા અધિકારીઓની અત્રેના જીલ્લામાં દારૂની અસામાજીક પ્રવૃત્તિ નેસ્ત નાબુદ કરવા સારૂ જરૂરી સુચના અને માર્ગદર્શન આપેલ તે સુચના અને માર્ગદર્શન મુજબ ગોઘરા એલસીબી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એન.ચુડાસમા નાઓને ખાનગી બાતમીદાર તરફથી બાતમી હકીકત મળેલ કે, એક સી.એન.જી .ઓટો રીક્ષા નંબર .જી.જે.૦૭ એ.ટી.૩૬૫૨ માં ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરી લઇને રીક્ષાનો ચાલક દામાવાવ તરફથી નીકળલે છે અને ચલાલી થઇ વેજલપુર તરફ જનાર છે તેવી મળેલ બાતમી આધારે ડી.એમ.મછાર પો.સ.ઇ. એલ.સી.બી. તથા એલ.સી.બી.સ્‍ટાફના માણસોએ ચલાલી ગામે પ્રોહી નાકાબંધી કરી બાતમી મુજબની ઓટો રીક્ષા સાથે એક ઇસમને પકડી પાડી ઓટો રીક્ષામાં તપાસ કરતા નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ મળી આવેલ છે. કબજે કરેલ મુદ્દામાલ રોયલ બ્લુ મલ્ટ વ્હી‍કીના કવાટરીયા નંગ- ૨૮૮ કિ.રૂ.૨૮,૮૦૦/-ઓટો રીક્ષા ની કિ.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- પકડાયેલ આરોપી ચેતનકુમાર મહીપતસિંહ બોડાણા રહે.જેકારીયા ભાથીજી ફળીયુ(ચીકલા પંચાયત)તા.ઠાસરા જીલ્લા ખેડા ઉપરોકત આરોપી વિરૂધ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી વેજલપુર પોલીસ ‍ટેશનમાં પ્રોહીબીશન એટકની જુદી જુદી કલમો હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here