ઉપલેટા તાલુકાના” મોટી પાનેલી ” મા એમ્બ્યુલન્સ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવાતા ધારાસભ્ય વસોયા .

0
32







જિલ્લા પંચાયત ના મહિલા સદસ્ય મીરા બેન ભાલોડીયા ની રજૂઆત સફળ સાબિત થઈ.

ઉપલેટા તાલુકા ના મોટી પાનેલી જિલ્લા પંચાયત ના મહિલા સદસ્ય એ કોરોના કપરા કાળ મા લોકો ને ઈમર્જન્સી સારવાર માટે પડતી મુશ્કેલી ને દયાને લઈ ને ઈમર્જન્સી સારવાર મેળવવા માટે એમ્બ્યુલન્સ ની માંગણી કરી હતી.

મહિલા સદસ્ય ની માંગણી ને દયાને લઈ ને ઉપલેટા ધોરાજી ના ધારાસભ્ય લલિત ભાઇ વસોયા એ પૂરતી દયાને લઈ ને તાત્કાલિક ધોરણે ૨૦૧૨ /૨૦૨૨ ધારાસભ્ય એ તાત્કાલિક ધોરણે પોતાની ગ્રાન્ટ માથી એમ્બ્યુલન્સ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here