દેડીયાપાડાના નિવાલ્દા ગામે મિશન સ્કુલમાં ચોરાયેલ મોટરના ચોરોને ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢતી દેડીયાપાડાના પોલીસ

0
66દેડીયાપાડાના નિવાલ્દા ગામે મિશન સ્કુલમાં ચોરાયેલ મોટરના ચોરોને ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢતી દેડીયાપાડાના પોલીસ

પરેશ બારિયા , ડેડીયાપાડા; તા .૨૩ / ૦૫ / ૨૦૨૧ ના રોજ ફરીયાદી શ્રી રાયમોન કેરકટ્ટા જુએલભાઇ ખોડીયાર રહે નિવાલ્દા આદિવાસી સામાજીક કેન્દ્ર મિશન ત્રણ રસ્તાની બાજુમાં દેડીયાપાડા તા.દેડીયાપાડા જી – નર્મદા નાઓએ દેડીયાપાડા પોલીસ સ્ટેશન આવી ફરીયાદ આપેલ કે , મિશન ત્રણ રસ્ત પાસે મિશન સ્કુલ ખાતે આવેલ રૂમની અંદર મુકેલ ન્યુ એસ્પર્ટ કંપની ઇલેક્ટ્રીક મોટર કિ.રૂ .૧૦,૦૦૦ / – ની કોઇ અજાણ્યો ચોર ઇસમ રૂમનું તાળુ તોડી રૂમમાં પ્રવેશ કરી ચોરી કરી લઇ ગયેલ છે .

જે વિગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે દેડીયાપાડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એ – પાર્ટ ગુ.ર.નંબર -૧૧૮૨૩૦૦૪૨૧૦૨૪૯ / ૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૩૮૦ મુજબનો ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો જે ગુન્હા ના કામે હિંમકર સિંહ પોલીસ અધિક્ષક નર્મદા તથા રાજેશ પરમાર નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રાજપીપલા ડીવીઝન , રાજપીપલા નાઓએ સદર અનડીટેક્ટ ગુનો શોધી કાઢવા સારૂ જરૂરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે આધારે સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.પી.ચૌધરી દેડીયાપાડા સર્કલ નાઓના સીધા સુપરવીઝન હેઠળ એ.આર.ડામોર પો.સબ.ઇન્સ . દેડીયાપાડા પો.સ્ટે . તથા એ.એન.પરમાર સેકન્સ પો.સબ.ઇન્સ . દેડીયાપાડા પો.સ્ટે . તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીંગમાં હતા જે દરમ્યાન પો.સ.ઇ. એ.આર.ડામોર નાઓને બાતમીદારથી બાતમી મળેલ કે , નિવાલ્દા મિશન સ્કુલમાં થયેલ ઇલેક્ટ્રીક મોટર ચોરીના આરોપીઓ ચોરેલી મોટરને વેચવા સારૂ દેડીયાપાડા બજારમાં આવનાર છે . જે બાતમી આધારે દેડીયાપાડા ધામણખાડીના પુલ પાસે નાકાબંધી કરી આરોપી ( ૧ ) અનેશભાઇ કેમજીભાઇ વસાવા રહે – કનબુડી તા.દેડીયાપાડા જી – નર્મદા તથા ( ૨ ) અજયભાઇ નિલેશભાઇ વસાવા રહે – નિવાલ્દા તા.દેડીયાપાડા જી.નર્મદા નાઓને એસ્પર્ટ કંપની ઇલેક્ટ્રીકમોટર કી.રૂ.૧૦,૦૦૦/- સાથે પકડી પાડી અનડીટેક્સટ ગુનાને ગણતરીના કલાકોમાાં શોધી કાઢી આગળની
કાયદેસર ની કાયમવાહી હાથ ધરેલ છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here