મોરબી : પાયલોટ દિવસે કોરોના વોરિયર ને સર્ટીફીકેટ તેમજ ગિફ્ટ આપીને સન્માનિત કરાયા

0
18મોરબી જિલ્લામાં કોરોનાની મહામારી માં 108 અવિરત પણે સેવામાં હંમેશા કાર્યરત રહેલ છે ૨૬ મેના રોજ પાયલોટ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં જીવીકે ઈ એમ.આર.આઈ ના 181 મહિલા હેલ્પ લાઈન ના ગુજરાત સ્ટેટ હેડ નરેન્દ્ર ગોહિલ તેમજ જીવીકે ઈ એમ.આર.આઈ ના અન્ય અધિકારીઓએ  મોરબી જિલ્લાની ૧૦૮,૧૮૧, ખિલખિલાટ, એમ. એચ. યુ. અને ૧૯૬૨ દરેક પ્રોજેક્ટ મુલાકાત લીધી હતી. તેમજ ૨૬ મે ના પાયલોટ દિવસે કોરોના વોરિયર ને સર્ટીફીકેટ તેમજ ગિફ્ટ આપીને સન્માનિત કર્યા હતા તેમજ આવી કપરી પરિસ્થિતીમાં દરેક કર્મચારીઓએ કરેલ કામ ને નરેન્દ્ર ગોહિલ એ પ્રશંસા કરીને તેમને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here