મનુષ્ય ના આત્મા ને તેના કર્મ અનુસાર મુક્તિ મળે.

0
18
કોઇ પણ મનુષ્ય જાતી ના મૃત્યુના અગાવ પાંચ-છ કલાક પહેલા થી અગ્નિસંસ્કાર સુધી એ આત્મા ઓ શુ કાર્ય કરે છે ?

જયારે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે ત્યારે હંમેશા આપણને થતું હશે કે આ જીવ ક્યાં જતો હશે અને શુ કરતો હશે ?
પણા હિન્દુ શાસ્ત્રોકત ગરુડપુરાણમાં આ બધું જણાવવા માં આવ્યું છે. કે મૃત્યુ પછી અને મૃત્યુના થોડા કલાકો પહેલા વ્યક્તિ સાથે શું થાય છે. અંદાજિત પાંચ થી છ કલાક પહેલા જે વ્યક્તિ નું મૃત્યુ થાવનું હોય છે તેના પગના તરીયા ઠંડા પડવા લાગે છે. આ લક્ષણો એવું સૂચવે છે કે આ શરીર અને જીવ બન્ને હવે પૃથ્વીથી છુટા પડી રહ્યા છે.

જયારે પણ કોઈ પણ મનુષ્યનો આત્મા તેના શરીર થી છૂટો પડે છે ત્યારે તે તેને જલ્દી સ્વીકારી નથી શકતો અને શરીરમાં વારંવાર પાછો પ્રવેશવાની કોશિશ કરે છે. તેથી આપણે એ વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી પણ ક્યારેક ક્યારેક તેમાં હલન ચલણ જોઈ શકીએ છીએ.

જયારે આત્મા શરીરથી છૂટો પડે છે ત્યારે મૃતદેહની આજુ બાજુ રહેલી વ્યક્તિ ઓ શું વિચારી રહી છે તે બધું તેને સંભળાય છે અને તે તેમની સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરે છે પણ તે વાત નથી કરી શકતી ત્યારે તેને સમજાય છે કે તેનું મૃત્યુ થઇ ગયું છે અને આત્મા મૃતદેહ ની ઉપર 10 થી 12 ફૂટ ઉપર તરતો રહે છે અને એ બધું મનની સ્થિતિ મુજબ જોયા કરે છે.

જયાર સુધી તેમના મૃતદેહનો અગ્નિસંસ્કાર નથી થતો ત્યાર સુધી આત્મા તેના મૃતદેહ ની આજુ-બાજુ ફરતો રહે છે. જયારે તમે કોઈની સ્મશાન યાત્રામાં સામીલ થાઓ છો ત્યારે તે આત્મા પણ તમારી સાથે જ હશે અને દરેક વ્યક્તિ તેના વિષે શું વિચારી રહ્યો છે તે બધું જ તે જાણી શકે છે.

જયારે તે શરીરનો આત્મા પોતાના મૃત દેહને પંચ તત્વોમાં વિલીન થતો જોવે છે ત્યારે તેને મુક્તિનો અહેસાસ થાય છે. ત્યારબાદ તે આત્મા પહેલા સાત દિવસ આત્મા તેની મનગમતી જગ્યા ઓ પર ફરે છે. પછી ના સાત દિવસ એ આત્મા પૃથ્વીથી વિદાય લઈને પરલોક તરફ જાય છે. અને પોતાના કર્મો અનુસાર તે આત્મા ને મુક્તિ મળે છે.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here