માં કાર્ડ હવેથી સરકારી હોસ્પિટલમાં થશે ઇસ્યુ

0
23માં કાર્ડ હવેથી સરકારી હોસ્પિટલમાં ઇસ્યુ થશે ખાનગી કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ પૂર્ણ થતાં સરકારે લીધેલો નિર્ણય હવેથી જિલ્લા અને તાલુકાની સરકારી હોસ્પિટલમાં માં કાર્ડ ઇસ્યુ થશે આરોગ્ય વિભાગે તમામ જિલ્લા અને તાલુકામાં આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લેખિતમાં જાણ કરી.
રિપોર્ટર
હિતેન્દ્ર ગોસાઈ, અમદાવાદLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here