ગુજરાત સરકારનો યુ-ટર્ન:રાજ્યમાં ધોરણ 12ની પરીક્ષા કરી રદ

0
73કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય બાદ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી બેઠકમાં રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાને રાખીને ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા પણ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કેન્દ્ર દ્વારા જે ગાઈડલાઈન આપવામાં આવે તે મુજબ ગાઈડ લાઈનને અનુસરશે. કેવી રીતે પરિણામ આપવું તેના અંગેનો નિર્ણય હજુ કરવાનો બાકી છે. પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે દેશને ધ્યાને લઈને જે નિર્ણય લીધો તે મુજબ આજે નિર્ણય લેવાયો છે. આગામી શૈક્ષણિક સત્ર ઓનલાઈન શરૂ થશે.

ગુજરાતમાં રાજ્યના જે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ છે, તેના માટે આ નિર્ણય લાગૂ પડશે, રિપીટર વિદ્યાર્થીઓ માટેનો નિર્ણય આગામી દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવશે.તારીખ 7થી જે નવુ સત્ર શરૂ થાય છે, તે સત્ર ઓનલાઈન શરૂ થશે તેવી જાહેરાત કરી છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here