દેવગઢ બારીઆ તાલુકામાં ટીટોડી નામનાં પક્ષીએ ત્રણ ઈંડા મુકયા

0
36  એક માન્યતા મુજબ ઉનાળાની ઋતુમાં ટીટોડી નામનુ પક્ષીએ ઈંડા મૂકે છે .ઘણી વખત ટીટોડીકોતરોમાં  ઈંડા મૂકે છે  . વડવાઓનુ  કહેવુ છે કે જો ટીટોડી નામનું પક્ષી      કોતરમાં ઈંડા મૂકે અને તેનું સેવન કરી બચ્ચા ઉડી  જાય  તયારે જ વરસાદ આવે છે .ત્યારે દેવગઢ બારિયા તાલુકાના કાલીયાકોટા ગામે ટીટોડી નામના પક્ષીએ એક સંરક્ષણ દીવાલ ઉપર ત્રણ ઈંડાં મૂકે છે, જેના પરથી ચોમાસાના ત્રણ મહિના વરસાદ થશે એવું કહેવાય છે

આ વખતે વરસાદ સારો થશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. એક માન્યતા મુજબ ટીટોડી નામનું પક્ષી જેટલી ઊંચાઈ પર ઈંડા મુકે તેટલો વધું વરસાદ પડે છે ત્યારે ખેડુતોના ખેતરોમાં ટીટોડી નામનાં પક્ષીએ સંરક્ષણ દીવાલ પર ઈંડા મુકતાં સારા વરસાદ ની આશા સેવાઈ રહી છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here