જીલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ દ્વારા કાલોલ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના રસ્તાઓ અને પુલની કામગીરી ની ચકાસણી કરાઈ.

0
31પંચમહાલ.કાલોલ
રિપોર્ટર.સાજીદ વાઘેલા
પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કાલોલ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલ જંત્રાલ, મોકડ તથા બોડીદ્રા વગેરે ગામોના રસ્તાઓ અને પુલની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે આ રસ્તાઓ અને પુલની કામગીરી કયા પ્રકારના મટીરીયલ્સ વાપરવામાં આવ્યા છે તેની તપાસ અને ગુણવત્તા ની ચકાસણી માટે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ કુ. કામીનીબેન ગોપાલસિંહ સોલંકી અને માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓને સાથે રાખીને અચાનક ચેકીંગ હાથ ધર્યું હતું જેમાં મજૂર થઇ તૈયાર થયેલા રોડ રસ્તા પર ત્રિકમ મારી તેમાં કયા પ્રકારના મટીરીયલ્સ વાપરવામાં આવ્યા છે તેની સ્થળ ઉપર મુલાકાત લઈ સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ હાથ ધરી હતી જેમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ કુ.કામીનબે સોલંકી સહિત કાર્યાપાલક ઇજનેર સી.એન.રાઠવા ના.કા.ઈ એસ.આઇ.પટેલ અને ના.કા.ઈ એચ.આઈ.ખાતુડા વગેરે કર્મચારી સ્ટાફ જોડાયા હતા.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here