સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ મોરબી દ્વારા ચાલુ હોદેદારો ની ટર્મ પૂરી થતાં નવા હોદેદારોની વરણી કરવામાં આવી

0
24સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ મોરબી દ્વારા ચાલુ હોદેદારો ની ટર્મ પૂરી થતાં નવા હોદેદારોની કારોબારીની સહમતી થી વરણી કરવામાં આવી જેમાં સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ મોરબી ના પ્રમુખ તરીકે મોરબી ના યુવા શિક્ષણ વીદ  કિશોરભાઈ આર. શુક્લ ની તથા મહામંત્રી પદે યુવા એન્જિનિયર કેયુરભાઈ એન. પંડ્યા ની વરણી કરવામાં આવેલ છે.

 LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here