સંતરામપુર તાલુકામાં ૮ દર્દીઓ સાજા થતાં રજા આપવામાં આવી

0
34સંતરામપુરમાં આઠ દરદીઓ સાજા થતા રજા આપવામાં આવી.

સંતરામપુર ::- અમિન કોઠારી

સંતરામપુર માટે રાહતના સમાચાર છે.

સંતરામપુર તાલુકા બ્લોક હેલ્થ કચેરી ના જણાવ્યા મુજબ સંતરામપુરમાં આજે કોરોના ના કેસ નોંધાવા પામ્યા છે

સંતરામપુર તાલુકા તેમજ અર્બન વિસ્તાર માટે રાહતના સમાચાર છે પણ દિવસે ને દિવસે ઘટતી જાય છે ત્યારે આજે સંતરામપુર તાલુકા તેમજ અર્બન વિસ્તારની અંદર કોરોના પોઝિટિવ નો એક પણ કેસ નોંધાવા પામ્યો નથી વાત કરવામાં આવે સંતરામપુરની સંતરામપુર તાલુકા વિસ્તારની અંદર આઠ દર્દીઓએ કોરોના ની સારવાર દરમિયાન કોરોના ને મહાન દાતા સાજા થતાં તેમને તેમના સ્વગૃહે જવા માટે ની રજા આપવામાં આવી છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here