181મહિલા હેલ્પલાઇન અને 108 તરફથી વૃક્ષારોપણ કરી ઉજવણી કરવામાં આવી

0
30રિપોર્ટર.અજય.સાંસી

181મહિલા હેલ્પલાઇન ગોધરા તરફથી વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી.
5જૂન ના રોજ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ની ઉજવણી ના ભાગ રૂપે અભયમ 181મહિલા હેલ્પલાઇન અને 108 તરફથી વૃક્ષારોપણ કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
પર્યાવરણ ની જાળવણી મા દરેક નાગરિકે પોતાનું યોગદાન આપવું જોઈએ આ માટે વૃક્ષઓ આપણા સૌથી મૂલ્યવાન મિત્ર છે તેઓ ની જાળવણી અને જતન વિશ્વ ને સુરક્ષિત રાખવામાં ખુબ ઉપયોગી નીવડશે
અભયમ ટીમ દ્વારા આજના દિવસે વૃક્ષારોપણ કરી સૌને સંદેશ પાઠવ્યો હતો કે વૃક્ષઓ ઉપકારી છે અને તેનું જતન કરવું આપણા સૌની ફરજ છેLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here