મોરબી : પી.જી. પટેલ કોલેજમાં એડમિશન શરુ

0
25રબી શહેરમાં બી કોમ અને બીબીએ જેવા અભ્યાસક્રમોના પરિણામોમાં અગ્રેસર અને શહેરની નામાંકિત કોલેજ પી. જી. પટેલ કોલેજમાં એડમીશન શરુ
શા માટે પી.જી. પટેલ કોલેજ જ ? બહેનોની સલામતીને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપતી કોલેજ બહેનો માટે ખાસ અલગ કલાસરુમની વ્યવસ્થા AC કલાસરૂમ શહેરની મધ્યમાં કેમ્પસ બસ સ્ટેશનથી તદન નજીક ભણતર માટે અનુકૂળ સવાર શિફટ ફકત અને ફકત ભણતરને જ અગ્રતા આપતી કોલેજ દર વર્ષે યુનિવર્સિટી top 10 માં સ્થાન મેળવનાર કોલેજના વિધાર્થી આ વર્ષે એક જ કલાસના ૧૨ વિધાર્થીઓ ૧૦૦ માંથી ૧૦૦ ગુણ મેળવી મોરબી જ નહી સમ્રગ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસિટીમાં રિઝલ્ટનો ડંકો.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરોLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here