રોજગાર કચેરી દ્વારા વિવિધ વિષયો પર ટેલીફોનિક તેમજ ઓનલાઈન વેબીનારનું આયોજન 

0
37હાલમાં નોવેલ કોરોના-કોવિડ-૧૯ના સંક્રમણને કારણે રૂબરૂ સેવાઓનો લાભ લેવો કઠીન બની ગયો છે. જેથી સરકારની વિવિધ સેવાઓ લાભથી કોઈપણ યુવાધન વંચિત ના રહે તે માટે આવા સમયમાં યુવાનો અને રોજગારવાંચ્છુઓ ઘરમાં સુરક્ષિત રહીને રોજગાર કચેરીની વિવિધસેવાઓ ઘરેબેઠા મેળવે તે આશયથી જીલ્લા રોજગાર કચેરી-મહેસાણા દ્વારા વિવિધ વિષયો પર ટેલીફોનિક તેમજ ઓનલાઈન વેબીનાર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવે છે. જેમાં વિધાર્થીઓ કે રોજગારવાંછું પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત અનુરૂપ રોજગારી મેળાઓ દ્વારા કયાં રોજગારી મેળવી શકે તથા રોજગાર કચેરીમાં પોતાની નામ નોંધણી કેવી રીતે કરાવી શકે છે, તથા તેમની કારકિર્દીને મુંઝવતા પ્રશ્રો, વિદેશમાં અભ્યાસ અને રોજગારીની તકો કે પછી સ્વરોજગારી યોજનાઓની માહિતી મેળવવી હોય જેવી તમામ સેવાઓ અંગેનું, માર્ગદર્શન માત્ર એક ફોન કોલ પર કેવી રીતે રોજગાર કચેરીના તજજ્ઞ કેરિયર કાઉન્સેલરો તેમજ ઓવરસીઝ માર્ગદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તજજ્ઞ કાઉન્સેલર દ્વારા વિના મૂલ્યે મેળવી શકે છે.

આ અંગેની વ્યવસ્થા રોજગાર કચેરી દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ સેવાઓનો લાભ લેવા માંગતા ઉમેદવારો અને વિધાર્થીઓએ ૬૩૫૭૩૯૦૩૯૦ પર સંપર્ક કરવાનું રહેશે. તથા રોજગાર કચેરીના ફેસબુક પેજ www.facebook.com/mccmehsana.govt ને લાઈક કરવાનું રહેશે જેથી તમામ વિધાર્થીઓ અને રોજગારવાંચ્છુંઓ નિયમિત રોજગાર સંબંધિત માહિતી મેળવી શકે છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here