ઉપલેટા તાલુકાના જામ ટીંબડી ગામે તાલુકા શાળા નુ નવુ બિલ્ડિંગ બનાવવા ની શીક્ષણ મંત્રી ને રજૂઆત.

0
36ઉપલેટા તાલુકા ના જામ ટીંબડી ગામે વર્ષો જુની શાળા નુ બિલ્ડીંગ સાવ જર્જરિત હાલત હોવાથી પાડી નાખવા મા આવ્યું છે હાલ બે વર્ષ નો સમયગાળો વિતી ગયો હોવા છતા નવુ શાળા નુ બિલ્ડીંગ બનેલ નથી.

જેના કારણે શાળા ના બાળકો માધ્યમિક મા બેશી ને અભ્યાસ કરે છે માધ્યમિક શાળા ગામ થી દૂર હોય તેમજ સ્ટેટ હાઈવે પસાર થતો હોવાથી બાળકો ને જીવના જોખમે અભ્યાસ કરવા જવુ પડે છે તેવી રજૂઆત ગુજરાત રાજ્ય ના શિક્ષણ મંત્રી ને થઈ છેLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here