દાહોદ તાલુકા સ્કૂલ ખાતે ગુંજ ગ્રુપ દ્વારા વેકસીનેસન નું કેમ્પનું આયોજન

0
29
રિપોર્ટર. અજય.સાંસી

 

દાહોદ તાલુકા સ્કૂલ ખાતે ગુંજ ગ્રુપ દ્વારા વેકસીનેસન નું કેમ્પનું આયોજન

દાહોદ નું ગુજ ગ્રુપ દ્વારા આજ તા.8 .6.2021 દિન નિમિત્તે બપોરના બે વાગ્યાથી સાજના પાંચ વાગ્યા સુધી વેકસીનેસન નું કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે તાલુકા સ્કૂલ ખાતે ગુજ ગ્રુપ અને જિલ્લા આરોગ્ય શાખાના સંયુક્ત ઉપક્રમે વેકસીનેસન નું કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કેમ્પમાં 45 થી વધુ વયના લોકોએ મોટી સઁખ્યામાં લોકો વેકસીન મુકાઈ ગુજરાત સરકારના કોરોનાં મુક્ત અભિયના માં જોડાયા હતા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here