ફતેપુરા મનરેગા યોજના હેઠળ લોકોને લાભ આપવા માંગ…

0
44તા,25 ફતેપુરા તાલુકામાં માં સામાન્ય સભા ધારાસભ્ય ની અધ્યક્ષતામાં યોજવામાં આવી હતી..

તેમાં તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીઓ અધિકારીઓ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય વગેરે કાર્યકર્તાઓ હાજર રહિયા હતા. જેમાં તમામ કર્મચારીઓ જોડે ચર્ચાઓ કરી કામગીરી કરવા તેમજ બાકી કામગીરી કરવા રજુઆત કરી ફતેપુરા તાલુકા પંચાયત નું  વિભાજન ગત સભા મિટિંગ ની બહાલી ચૂંટાયેલા કારોબારી સભ્યો ને.. સામાજિક ચેરમેન ને ચેમ્બર ફાળવવા માંગ..મનરેગા યોજના હેઠળ લોકો ને લાભો આપવા ની માંગ કરવા માં આવી હતી…LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here