ઝાલોદ:- આજ રોજ મહિલા મોરચા દ્વારા ઝાલોદ શહેર મુવાડા મુકામે મન કી બાત નો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો…તેમજ વૃક્ષા રોપણ કરવા માં આવ્યું

0
47
આજ રોજ મહિલા મોરચા દ્વારા ઝાલોદ શહેર મુવાડા મુકામે મન કી બાત નો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો તથા સ્વામી નારાયણ મંદિર ખાતે વૃક્ષરોપણ કરવામાં આવ્યું હતું

તેમાં ઉપસ્થિત જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ મેઘા પંચાલ, મહામંત્રી દાહોદ જિલ્લા બીજેપી નરેન્દ્રભાઈ સોની, ઉપપ્રમુખ તાલુકા પંચાયત ઝાલોદ અનિતાબેન મછાર, શહેર પ્રમુખ ટપુભાઈ વસૈયા, મહામંત્રી દિનેશભાઈ પંચાલ, મહામંત્રી જેસીંગભાઈ વસૈયા, રીટાબેન, જગુભાઇ ગુજ્જર, કાઉન્સિલર પ્રગના બેન પટેલ, રેખાબેન વસૈયા, નીલાબેન પંચાલ, રીટાબેન નિનામા વગેરે હાજર રહી કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here