મોરબી : ગાય માતાને રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો આપવા અંગે ક્લેક્ટરને રજૂઆત

0
33એક્તા એજ લક્ષ્ય સંગઠન ગુજરાત દ્વારા મોરબી ખાતે થી કલેકટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું જેમાં ગૌમાતા રાષ્ટ્રમાતા ના મુદ્દા સાથે મોરબી સહિત ગુજરાત ના ૩૩ જિલ્લા અને તાલુકા થી આવેદનપત્ર અપાયા છે એકતા એજ લક્ષ્ય સંગઠન ગુજરાત જેનો નારો છે અઢારે વરણ એક સાથે હિંદુત્વ માટે આ નારા ને સાકાર કરતા બહોળી સંખ્યામાં અઢારે વરણના અગ્રણીઓ પણ સાથે રહ્યા હતા અને આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા આ બાબતો પર ગંભીરતા થી વિચાર કરવામાં નહિ આવે અને જો ગાય માતાને રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો નહીં મળે તો તેના માટે અઢારે વરણ નું આ સંગઠન એક્તા એજ લક્ષ્ય સંગઠન દરેક હિન્દુ ને સાથે લઈ આંદોલન પણ કરશે એવી ચીમકી આપી હતીLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here