દાહોદ રેેલ્વે સ્ટેશન દાહોદ થી એક વ્યક્તિ નો કોલ આવેલ કે એક મહિલા કેટલાક દિવસ થી અહીં બેસી રહે છે   

0
61દાહોદ રેેલ્વે સ્ટેશન દાહોદ થી એક વ્યક્તિ નો કોલ આવેલ કે એક મહિલા કેટલાક દિવસ થી અહીં બેસી રહે છે

પર પ્રાંતીય મહિલા ને આશ્રય અપાવતી અભયમ 181મહિલા હેલ્પલાઇન દાહોદ.
ગત રોજ રેલવે સ્ટેશન દાહોદ થી એક વ્યક્તિ નો કોલ આવેલ કે એક મહિલા કેટલાક દિવસ થી અહીં બેસી રહે છે પૂછતાં કોઈ જવાબ આપતાં નથી જેથી તેને મદદ માટે અનુરોધ કરતા અભયમ રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી મહિલા સાથે કાઉન્સિલિંગ કરતા જાણવા મળેલ કે આસામ બાજુ ના છે જેઓ ને આશ્રય ની જરૂર હોવાથી ઓ, એસ, સી દાહોદ મા આશ્રય અપાવવામાં આવેલ છેLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here