નર્મદા જિલ્લામાં આજદિન સુઘી સરેરાશ કુલ–૧૫૭ મિ.મિ.વરસાદ નોંધાયો

0
38નર્મદા જિલ્લામાં આજદિન સુઘી સરેરાશ કુલ–૧૫૭ મિ.મિ.વરસાદ નોંધાયો

રાજપીપલા : જુનેદ ખત્રી

નર્મદા જિલ્લામાં તા.૨૯ મી જૂન, ૨૦૨૧ ને મંગળવારના રોજ સવારના ૬=૦૦ કલાકે પુરા થતાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ તિલકવાડા તાલુકામાં-૪૪ મિ.મિ. અને સૌથી ઓછો ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં-૦૫ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે દેડીયાપાડા તાલુકામાં-૪૩ મિ.મિ., નાંદોદ તાલુકામાં-૧૧ મિ.મિ. અને સાગબારા તાલુકામાં-૦૬ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે. આમ, નર્મદા જિલ્લામાં આજદિન સુઘી સરેરાશ કુલ-૧૫૭ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો

જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષના મોસમના કુલ વરસાદની આજદિન સુધીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો દેડીયાપાડા તાલુકો-૨૫૨ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરાનાં સ્થાને રહ્યો છે. જ્યારે, તિલકવાડા તાલુકો-૨૨૪ મિ.મિ. સાથે દ્વિતિય સ્થાને, નાંદોદ તાલુકો-૧૪૪ મિ.મિ. સાથે તૃતિય સ્થાને, ગરૂડેશ્વર તાલુકો-૯૯ મિ.મિ. સાથે ચોથા ક્રમે અને સાગબારા તાલુકો-૬૫ મિ.મિ. વરસાદ સાથે પાંચમા સ્થાને રહેવા પામ્યો છે.

જિલ્લાના વિવિધ ડેમોની સપાટીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો નર્મદા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૩૮.૬૮ મીટરની સામે-૧૧૧.૪૬ મીટર, કરજણ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૧૬.૧૧ મીટરની સામે-૧૦૨.૧૦ મીટર, નાના કાકડીઆંબા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૭૮ મીટરની સામે-૧૭૯.૧૦ મીટર અને ચોપડવાવ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૪૧ મીટરની સામે-૧૭૯.૮૦ મીટરની સપાટી રહેવા પામી છે, જ્યારે નર્મદા નદીનું ગરૂડેશ્વર પાસેના ગેજ લેવલની ભયજનક સપાટી-૩૧.૦૯ મીટરની સામે ૧૫.૬૬ મીટર હોવાના અહેવાલ નર્મદા જિલ્લા પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત થયાં છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here