કાલોલ પોલીસ દ્વારા ખેતર ફરતે વાડ કરી ગેરકાયદસર રીતે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આપવા બદલ જાહેર અપીલ.

0
30પંચમહાલ.કાલોલ
રિપોર્ટર.સાજીદ વાઘેલા
કાલોલ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર દ્વારા જાહેર જનતા જોગ સુચના જારી કરી જણાવેલ છે કે કેટલાક ગામોમા ગ્રામજનો દ્વારા ખેતર માં જંગલી જાનવરો થી થતા નુકશાન અટકાવવા માટે પોતાના ખેતરની ફરતે કાંટાળી વાડ કરી અને થાંભલા ઉપર થી ગેરકાયદેસર રીતે વિજ જોડાણ કરી વીજ ચોરી કરી ને કરંટ આપવામા આવે છે જેથી ખેતરની વાડ ને અડકવાથી જંગલી જાનવરો ની સાથે મનુષ્યો ના પણ મોત નીપજ્યા ના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે અને નિર્દોષ લોકો ના જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે તેવા સંજોગોમાં આવા ગુનાઓ ગુનાહિત કૃત્ય ગણાશે અને ઈપીકો કલમ ૩૦૪ મુજબ માનવ વધ નો બિન જામીન લાયક જનમટીપ ની સજા સુઘી નો ગુનો બને છે તેથી આ રીતે ખેતરોમાં કરંટ ઉતારતા લોકો ને આવુ નહિ કરવા કાલોલ પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here