પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ કચ્છની રજૂઆતને મળી સફળતા, જિલ્લાના શિક્ષકોમાં છવાઈ આનંદની લાગણી.

0
35કચ્છ જિલ્લાના શિક્ષકો વતિ પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંધ કચ્છ જિલ્લા અધ્યક્ષ રામસંગજી જાડેજા અને મહામંત્રી રમેશભાઇ ગાગલ દ્વારા ગુજરાત પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ – ગુજરાત અધ્યક્ષશ્રી અને મહામંત્રીશ્રી ને આગામી જુલાઈ માસથી શાળાનો સમય સવારનો રાખવા બાબત રજુઆત કરવામાં આવી જેના અનુસંધાને પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત અધ્યક્ષ ભીખાભાઇ પટેલ અને મહામંત્રી રતુભાઈ ગોળ દ્વારા નિયામક સાહેબને પત્ર પાઠવી રજુઆત કરવામાં આવી.

જે રજુઆત માન્ય રાખી નિયામક સાહેબ દ્વારા આજરોજ પરિપત્ર કરીને શાળાનો સમય સવારનો રાખવાનો નિર્ણય કર્યો. સવારનો સમય યથાવત રાખવા સરકારશ્રી અને શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રયત્નપૂર્વક પરિણામલક્ષી રજૂઆતને સફળતા મળી છે એવું જિલ્લા પ્રચાર પ્રમુખ પરેશભાઈ છાત્રોડિયા ની યાદીમાં જણાવ્યું હતું.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here