દાહોદ શહેરમાં જુની કોર્ટ રોડ ભીલવાળા પાસે આવેલ અંબા માતાના મંદિરે આજે માતાની પ્રતિમાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી

0
55hરિપોર્ટર. અજય.સાંસી

દાહોદ શહેરમાં જુની કોર્ટ રોડ ભીલવાળા પાસે આવેલ અંબા માતાના મંદિરે આજે માતાની પ્રતિમાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા

કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. કોરોના કાળમાં બંધ પડેલ મંદિરની આજે સાફ, સફાઈ સહિત સંપુર્ણ મંદિરને સણગારી દેવામાં આવ્યું હતું. મંદિરે માતાજીની પ્રતિમાની વાજતે ગાજતે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ભંડારાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભંડારામાં મોટી સંખ્યામાં માંઈ ભક્તોએ પ્રસાદીનો લાભ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં માંઈ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here