અરવલ્લીમાં જીલ્લામાં ૨ ઓગસ્ટથી “સુગમ સંગીત,લગ્નગીત,શાસ્ત્રીય સંગીત,લોકગીત”ની સ્પર્ધા યોજાશે

0
31
અહેવાલ-ભરતસિંહ ઠાકોર મેઘરજ અરવલ્લી
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા તા.૦૧ ઓક્ટોમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ ગુજરાતના યુવાધનને યોગ તથા શારીરીક સશક્ત બનાવવાના હેતુથી વર્તમાન સમયમાં મોબાઇલ ટેકનોલોજીના વપરાશ સાથેના અભિગમથી સરકારશ્રી દ્વારા “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટ્સ” ના અભિયાનની નવતર પહેલ કરી છે.
વર્તમાન સમયમાં ચાલી રહેલી કોરોનાની મહામારીના વિષમ સંજોગોમા ફેસબુક, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ તથા વિડીયો ગેઇમ્સ જેવી પ્રવુતિઓમાં અત્યંત કિમતી સમય વેડફતા યુવાધનની હકારાત્મક રીતે ક્રીયાશીલ કરવા રમતગમતની પ્રવુતિઓ તરફ આકર્શીત કરવા એ સમયની તાતી જરુરીયાત છે. જેમાં યુવાધનનો શારીરીક અને માનસિક વિકાસ ઉત્તમ રીતે થાય તે હેતુથી સરકારશ્રી વર્ષ ૨૦૨૦/૨૧ દરમ્યાન “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટ્સ“ ની નવી યોજના મંજુર કરેલ છે જેમાં આ યોજનાનું મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટ્સ ફેસબુક પેજ, યુ-ટ્યુબ ચેનલ, રેડીયો ક્વીઝ, ચિત્ર સ્પર્ધા, ટેલીવીઝન તેમજ સોશીયલ મીડીયા સબંધીત માધ્યમો દ્વારા ખ્યાતનામ ખેલાડીઓની વિગતો,ઓડીયો/વિડીયો ક્લીપ રજુ કરી યુવાનોને રમતગમતની પ્રવુતિઓ માટે પ્રેરણાસહ આકર્ષીત કરવામાં આવશે.
જે અંતર્ગત આ હેતુને સુચારૂ પાર પાડવા રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવુતિઓ વિભાગ હસ્તકની કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવુતિઓની કચેરી,ગાંધીનગર તથા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી, અરવલ્લી દ્વારા સંયુક્ત રીતે “ગાયન(સુગમ સંગીત,લગ્નગીત,શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત (હિન્દૂસ્તાની),લોકગીત/ભજન સ્પર્ધા”) નું આયોજન કરેલ છે.
જેમાં જુદાજુદા વયજુથ પ્રમાણે કલાકારો ભાગ લઇ શકશે. જેમાં ૬ થી ૧૪ વર્ષ સુધીના,૧૫ થી ૨૦ વર્ષ સુધીના,૨૧ થી ૫૯ વર્ષ સુધીના તેમજ ૬૦ વર્ષથી ઉપરના ઓપન વયજુથમાં ભાગ લઇ શકશે.
આ સ્પર્ધાની વિડીયો ક્લીપ તૈયાર કરી તા.૧૯ઓગસ્ટથી ૨૦૨૧ બપોરના કલાક ૧૨:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની કચેરી અરવલ્લી,બ્લોક નં.એ.એસ.૧૪ બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ, મોડાસા. અરવલ્લી પીન.૩૮૩૩૧૫ E-Mail ID [email protected] પર મોકલવાનું રહેશે.
જેમાં જિલ્લાકક્ષાની સ્પર્ધામાં પ્રથમ વિજેતાને રૂ.૧૦૦૦/- ,દ્રીતીય વિજેતાને રૂ.૭૫૦/- તેમજ તૃતિય વિજેતાને રૂ.૫૦૦/- નું ઇનામ આપવામાં આવશે.
ત્યારબાદ રાજ્યકક્ષાની ગાયન સ્પર્ધામાંથી ૧૦ વિજેતા કલાકારોની પસંદગી થશે. જેમાં પ્રથમ વિજેતાને રૂ.૨૫૦૦૦/- દ્રીતિય વિજેતાને રૂ.૧૫૦૦૦/- અને તૃતિય વિજેતાને રૂ.૧૦૦૦૦/- એમ ત્રણ ઇનામો અને બાકીના અન્ય સાત વિજેતાઓને રૂ.૫૦૦૦/- (પ્રત્યેકને) મુજબ આશ્વાસન ઇનામો આપવામાં આવશે.
આ અંગેની વધુ માહીતી “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટ્સ” યોજના અંતર્ગત ફેસબુક પેજ https://www.facebook.com/mobile2sports તેમજ યુ ટ્યુબ ચેનલની લિંક http://www.youtube.com/channel/UCzsjROvtHpN4rkensUaz-g પરથી મળી શકશે.
“ગાયન(સુગમ સંગીત,લગ્નગીત,શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત (હિન્દૂસ્તાની),લોકગીત/ભજન”)ની જિલ્લાકક્ષાની સ્પર્ધામાં સ્પર્ધકે પોતાનું નામ, સરનામુ, મોબાઇલ નંબર, ઇ-મેઇલ આઇડી, સ્કુલનું નામ અને સરનામું વગેરે બાબતોનો વિડીયો ક્લીપમાં ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. તથા વિડીયો ક્લિપ સાથે આધારકાર્ડ, ચુંટણીકાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ તથા પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ જીલ્લા રમતગમત કચેરીએ મોકલવાની રહેશે. ગાયન (સુગમ સંગીત, લગ્નગીત, શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત (હિન્દૂસ્તાની), લોકગીત/ભજન”) જિલ્લાકક્ષાની સ્પર્ધામાં સ્પર્ધાનો સમય સુગમ સંગીત – ૦૫ મિનિટ , લગ્નગીત-૦૭ મિનિટ, શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત (હિન્દૂસ્તાની) – ૧૦ મિનિટ, લોકગીત/ભજન – ૦૬ મિનિટનો રહેશે. એમ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની એક અખબારી યાદી દ્રારા જણાવાયુ છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here