ઝાલોદ તાલુકામાં માજી સૈનિક સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા તાલુકાના બેરોજગાર યુવાનોને આર્મી, પેરામીલેટરી અને પોલીસમાં ભરતી થવા માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી.

0
26
જેમાં નીલમબેન વસૈયા દ્વારા અંગત રસ દાખવીને યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપી અને યુવાનો પગભર થાય એ હેતુથી માજી સૈનિક સેવા ફાઉન્ડેશન સાથે રહીને આગેવાની લીધી હતી. રમેશભાઈ નીલમબેન અને નૈનેશભાઈ જોડે વાત કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય વધુમાં વધુ યુવાનો જાગૃત બને અને તાલીમ મેળવીને દેશ સેવા કરે,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here