સંતરામપુર તાલુકામાં કેટલીક સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી ગ્રાહકોને ઓછું અનાજ અપાતું હોવાની લોકબૂમ ઉઠવા પામી છે

0
41સંતરામપુર તાલુકામાં કેટલીક સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી ગ્રાહકોને ઓછું અનાજ અપાતું હોવાની લોકબૂમ ઉઠવા પામી છે

સંતરામપુર :: અમિન કોઠારી

હાલમાં કોરોના મહામારીમાં લોકો પાયમાલ બન્યા છે તેને લઈને તેમની રોજીરોટી છીનવાઇ ગઇ છે ત્યારે સરકાર દ્વારા ગરીબોને સસ્તા દરે અનાજ પૂરું પાડવામાં આવે છે અને પ્રધાનમંત્રી યોજના હેઠળ પણ ગામડાના લોકોને મફતમાં અનાજ આપવામાં આવે છે ત્યારે કેટલીક સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી લોકોને ઓછા પ્રમાણમાં અનાજ અપાતું હોવાની લોકબૂમ ઉઠવા પામી છે ત્યારે ગરીબ આદિવાસી વર્ગમાં આ બાબતે ઓછું અનાજ આપતી દુકાનો સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

વાત કરવામાં આવે સંતરામપુર તાલુકાના આદિવાસી પટ્ટીના ગરીબ લોકોની તો ગરીબ લોકોને પોતાના પેટનો ખાડો પૂરવા માટે આજે જીવન નિર્વાહ કરવું અઘરું પડ્યું છે જેને લઇને સરકાર દ્વારા સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં અનાજ આપવામાં આવે છે તેના ઉપર આદિવાસી સમાજ નિર્ભર બન્યો છે ત્યારે આ લોકોને સરકારની સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં થી ઓછું અનાજ અપાતા તેઓના પરિવારોને ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું છે ત્યારે આવા કપરા સમયમાં દુકાનદારો દ્વારા ઓછું અનાજ અપાતું હોવાની લોકબૂમ ઊઠી છે ત્યારે સરકારના જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી તેમજ તાલુકા પુરવઠા અધિકારી આ બાબતે યોગ્ય તપાસ કરે તેવી ગામડાના લોકોમાં પ્રબળ લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here