ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અન્ય સ્થળ કરતા સસ્તુ છે : નીતિન પટેલ

0
26ગુજરાત રાજ્યના ડે.સીએમે દાવો કર્યો છે કે અન્ય સ્થળોની તુલનાએ ગુજરાતમાં પેટ્રોલ પરનો વેટ સૌથી ઓછો છે. જેથી ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અન્ય સ્થળ કરતા સસ્તુ છે. બીજી તરફ હાલમાં તો કોઈપણ પ્રકારની રાહત પેટ્રોલ ડિઝલમાં મળે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી નથી. ખિસ્સા પર ભારણ યથાવત રહેશે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here