ગરબાડા મા ખેડૂતો વહેલી સવારથી જ લાઈનો મા ઊભા રહેવા છતાં ખાતર ન મળતાં રોષ.

0
49
ગરબાડા મા ખેડૂતો વહેલી સવારથી જ લાઈનો મા ઊભા રહેવા છતાં ખાતર ન મળતાં રોષ.

ગરબાડા તાલુકામાં યુરિયા ખાતરની અછતથી ખેડૂતો મા રોષ જોવા મળ્યો

ગરબાડા તાલુકાના ખેડૂતો ખાતર લેવા માટે વહેલી સવારથી જ લાઈનો લગાવી ખાતર લેવા માટે ઊભા રહે છે પરંતુ ખાતર નો જથ્થો ઓછો આવતો હોવાના કારણે મોટા ભાગના લોકો ને ખાતર વિના ખાલી હાથે જ પાછું ફરવું પડે છે જેના કારણે ખાતર લેવા માટે લાઈન મા ઉભેલા ખેડૂતો મા નારાજગી જોવા મળી હતી તેમજ ગરબાડા તાલુકામાં ખાતરનો જથ્થો વધુ ફાળવવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠી છેLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here