ડાંગના કલાકારો માટે ગાયન (સુગમ સંગીત, લગ્નગીત, શાસ્ત્રીય કંઠય સંગીત (હિન્દુતાની),લોકગીત/ભજન) સ્પર્ધાનુ કરાયુ આયોજન

0
54ડાંગ:- મદન વૈષ્ણવ

જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા ૧૯ ઓગષ્ટ સુધી જયારે રાજયકક્ષાની સ્પર્ધા તા૨૭ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧એ યોજાશે

રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ગુજરાતના યુવાધનને યોગ તથા શારીરિક સશકત બનાવવાના હેતુથી વર્તમાન મોબાઇલ ટેકનોલોજીના વપરાશ સાથેના અભિગમ થી “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટ્સ” ના અભિયાનની નવતર પહેલ કરવામા આવી છે.

હાલના કોવિડ-૧૯ મહામારીના વિષમ સંજોગોમા ફેસબુક, વ્હોટસએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, તથા વિડિયો ગેઇમ્સ જેવી પ્રવૃતિઓમા અત્યંત કિમતી સમય વેડફતા યુવાધનને હકારાત્મક રીતે ક્રિયાશીલ કરવા, તેમને રમતગમતની પ્રવૃતિઓ તરફ આકર્ષિત કરવા એ સમયની તાતી જરૂરિયાત છે. યુવાધનનો શારીરિક અને માનસિક વિકાસ ઉતમ રીતે થાય તે હેતુથી સરકારશ્રીએ વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧ દરમિયાન “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટસ”ની નવી યોજના મંજુર કરી છે. આ યોજનાને “મોબાઇલ ટુ સ્પોર્ટસ” ફેસબુક પેજ, યુ-ટયુબ ચેનલ, રેડિયો કવીઝ, ચિત્ર સ્પર્ધા, ટેલિવિઝન તેમજ સોશિયલ મિડિયા સબંધિત માધ્યમો દ્વારા ખ્યાતનામ ખેલાડીઓની વિગતો, ઓડિયો/વિડિયો કલીપ રજુ કરીને યુવાનોને રમતગમતની પ્રવૃતિઓ માટે પ્રેરણાસહ આકર્ષિત કરવામા આવનાર છે.

આ હેતુને સુચારૂ રીતે પાર પાડવા માટે રમતગમત યુવા અને  સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ હસ્તકની કમિશ્નનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરી, ગાંધીનગર તથા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરીઓ દ્વારા સંયુકત રીતે “ગાયન (સુગમ સંગીત, લગ્ન ગીત, શાસ્ત્રીય કંઠય સંગીત (હિન્દુતાની), લોકગીત/ભજન સ્પર્ધા)નુ આયોજન કરવામા આવ્યુ છે. જેમા જુદા જુદા વયજુથ પ્રમાણે કલાકારો ભાગ લઇ શકશે. આ માટે  ૬ થી ૧૪ વર્ષ સુધીના, ૧૫ થી ૨૦ વર્ષ સુધીના, ૨૧ થી ૫૯ વર્ષ સુધીના, તેમજ ૬૦ વર્ષથી ઉપરના ઓપન વયજુથમા સ્પર્ધકો ભાગ લઇ શકશે.

ઉકત સ્પર્ધાની વિડિયો કલીપ તૈયાર કરી તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૧ ને બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક સુધી જિલ્લામા આવેલ જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીશ્રી/જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી ની કચેરી (ડાંગ ક્લબ આશ્રમ રોડ આહવા ) ખાતે મોકલવાની રહેશે. આ સ્પર્ધાના નિયમો જાણવા માટે ૯૪૨૭૧૭૩૩૯૧ અને ૯૦૯૯૧૩૨૨૬૫ મોબાઇલ નંબર ઉપર સંપર્ક સાંધવાનો અનુરોધ કરાયો છે. જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામા પ્રથમ વિજેતાને રૂ.૧૦૦૦/-, દ્વિતિય વિજેતાને રૂ.૭૫૦/- તેમજ તૃતિય વિજેતાને  રૂ.૫૦૦/- ઇનામ આપવામા આવશે. રાજયકક્ષાની ગાયન સ્પર્ધા  માટે ૧૦ વિજેતા કલાકારોની પસંદગી થશે. તેઓ પૈકી પ્રથમ વિજેતા રૂ.૨૫,૦૦૦/-, દ્વિતિય રૂ.૧૫,૦૦૦/-, તૃતિય વિજેતાને રૂ.૧૦,૦૦૦/- એમ ત્રણ ઈનામો, અને બાકીના અન્ય સાત વિજેતાઓને રૂ.૫૦૦૦/- (પ્રત્યેક્ને) મુજબ આશ્વાસન ઇનામો આપવામા આવશે. આ અંગેની વધુ માહિતી “મોબાઈલ ટૂ સ્પોર્ટ્સ ” યોજના અંતર્ગત ફેસબૂક પેજ http://www.facebook.com/mobile2sports તેમજ યુ-ટ્યુબ ચેનલની લીંક http://www.youtube.com/channel/UCzsiROvtHpN4rK ensUaz-g પરથી મળી શકશે. એમ, ડાંગ જિલ્લા રમત ગમત કચેરી દ્વારા મળેલી એક અખબારી યાદીમા જણાવાયુ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here