ડાંગ જિલ્લામા રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની ૧૨૫મી જન્મજ્યંતિની ઉજવણી નિમિત્તે વકૃત્વ અને લોકગીત સ્પર્ધાઓનું કરાયુ આયોજન

0
39


ડાંગ:- મદન વૈષ્ણવ

તા; ૧૦; ચાલુ વર્ષે રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની ૧૨૫ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી નિમિતે ડાંગ જિલ્લા રમતગમત કચેરી દ્વારા ‘વકતૃત્વ અને લોકગીત સ્પર્ધા’નુ આયોજન કરાયુ છે. આ સ્પર્ધાઓ બે વયજુથમા યોજાનાર છે, જેમા ૧૫ થી ૩૫ વર્ષ સુધીના અને ૩૫ વર્ષથી ઉપરની વયજુથ ધરાવતા કલાકારો ભાગ લઈ શકશે. જેમની જન્મતારીખ ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ને ધ્યાને રાખીને ગણાશે. આ સ્પર્ધાની વિડીયો ક્લિપ નિયમોનુસાર સ્પર્ધકે પોતાનુ નામ, સરનામુ, સંપર્ક નંબર તથા ઇ મેઈલ એડ્રેસ, શાળાનુ નામ સરનામુ વગેરે બાબતોનો ઉલ્લેખ વિડિયોમા કરવાનો રહેશે. વિડીયો તૈયાર કરી તેની સાથે આધારકાર્ડ/ચુટણીકાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની નકલ તેમજ બેન્ક પાસબૂકની નકલ સાથે  તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક સુધીમા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી, આશ્રમ રોડ, ડાંગ કલબ, આહવા, જિ.ડાંગ ખાતે પહોચતી કરવાની રહેશે. વકતૃત્વ સ્પર્ધાનો વિષય “રાષ્ટ્રીય શાયર સ્વ ઝવેરચંદ મેઘાણી” રહેશે. સ્પર્ધા અંગેના તમામ નિયમો કચેરી પરથી મેળવી શકાશે. જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામા પ્રથમ વિજેતાને રૂ. ૧૦૦૦/-, દ્વિતીય વિજેતાને રૂ. ૭૫૦/-, તેમજ તૃતીય વિજેતાને રૂ. ૫૦૦/- ઈનામ આપવામા આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here