દાહોદ ના રેલ્વે સ્ટેશન પર વડોદરા B D D S પોલીસ અને દાહોદ રેલ્વે પોલીસ દ્વારા આગામી 15 ઓગસ્ટ ને લઇ ચેકીંગ હાથ ધરી

0
39રિપોર્ટર. અજય.સાંસી

દાહોદ ના રેલ્વે સ્ટેશન પર વડોદરા B D D S પોલીસ અને દાહોદ રેલ્વે પોલીસ દ્વારા આગામી 15 ઓગસ્ટ ને લઇ ચેકીંગ હાથ ધરી

સ્વાતંત્ર્ય દિન ની ઉજવણી ના પગલે સુરક્ષા ને દધાય રાખી આવતી જતી ટ્રેનો અને રેલ્વે સ્ટેશન ની મુસાફરો ની ચેકીંગ હાથ ધરાયુ

પોલીસ વિભાગ ની અચાનક ચેકીંગ ના પગલે પ્રજા મા ભય પણ જોવા મળ્યો

આગામી ૧૫ ઓગષ્ટ સ્વાતંત્ર્‌ય દિવસ નિમિત્તે દાહોદ શહેરના રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે સ્વાતંત્રય દિવસની આગોતરી તૈયારીઓને અને સુરક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખી સમગ્ર રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કામગીરીમાં દાહોદ રેલ્વે પોલીસ, આરપીએફ પોલીસ વિગેરે પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જાણવા મળ્યાં અનુસાર, ૧૫મી ઓગષ્ટ સુધી રાબેતા મુજબ આ કામગીરી કરવામાં આવનાર છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here