ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં અધ્યાપકોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો :સરકાર એક્ટમાં સુધારો રદ નહીં કરે તો ઉગ્ર આંદોલન

0
57


અમદાવાદ : પ્રાઈવેટ યુનિ.એક્ટમાં સુધારો કરી ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ખાનગી યુનિ.ઓમાં જોડવાની છુટ આપતી જોગવાઈને લઈને રાજ્યભરના અધ્યાપકોમાં ઉગ્ર રોષ ફેલાયો છે.ગ્રાન્ટેડ કોલેજોના ખાનગીકરણ મુદ્દે આજે વિવિધ ગ્રાન્ટેડ કોલેજોના 300થી વધુ અધ્યાપકોએ દેખાવો કરી સરકારનો વિરોધ કર્યો હતો.

અમદાવાદની વિવિધ ગ્રાન્ટેડ કોલેજો કે જે હાલ ગુજરાત યુનિ.માં જોડાઈ છે પરંતુ ખાનગી યુનિ.એક્ટમાં ુસધારા બાદ ખાનગી યુનિ.માં જોડાય તો અધ્યાપકો-વિદ્યાર્થીઓને નુકશાન થાય તેમ હોઈ આજે ઘણી ગ્રાન્ટેડ કોલેજોના અધ્યાપકોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી દેખાવો કર્યા હતા.

ગુજરાત અધ્યાપક મહામંડળે જાહેરાત કરી છે કે જો સરકાર તાકીદે એક્ટનો સુધારો રદ નહી કરે તો રાજયભરમાં અધ્યાપકો દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન શરૂ કરવામા આવશે.જો કે એક્ટમાં સુધારા બાદ વિવિધ સરકારી યુનિ.ઓ સાથે જોડાયેલી ઘણી ગ્રાન્ટેડ કોલેજો છુટી પડી ખાનગી યુનિ.ઓમાં જોડાઈ ગઈ છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here