૭૫માં સ્વાતંત્ર દિન ઉજવણી નિમિત્તે ટંકારા તાલુકા નો ધ્વજવંદન નો કાર્યક્રમ ટંકારા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે યોજાશે

0
24


૭૫માં સ્વાતંત્ર દિન ઉજવણી નિમિત્તે ટંકારા તાલુકા નો ધ્વજવંદન નો કાર્યક્રમ ટંકારા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે યોજાશે
ટંકારામાં ૭૫માં સ્વતંત્ર દિન ઉજવણી કરાશે ટંકારા તાલુકાનો ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ ટંકારા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે યોજાશે
ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ 15 મી ઓગસ્ટ 9:00 યોજાશે ટંકારા મામલતદાર એનપી શુકલના વરદ હસ્તે ધ્વજ વંદન કરાશેLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here