મોરબી માં સેવા ના નામે ચાલી રહેલી લોકો ની છેતરની.

0
21રિપોર્ટર:- મીત વ્યાસ

મોરબી ના તમામ ગૃપમાં ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી. એવન્યુપાકઁ મા ગાયના નામે ઉધરાણા કરતા બે ઠગ પાસે આધારકાડઁ માગતા ભાગ્યાછે. મોરબી વાસીઓએ આવા તત્વોથી સાવચેત રહેવું

આવા લોકો નું એક ગ્રુપ મોરબી માં આવ્યું છે તેથી કોઈ પણ જાતની દાન કરવા પેહલા ચોક્કસ જાણીને દાન કરવા લોકો ને નમ્ વિનંતિ.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here