મંગાભાઈ પટેલનું દુખદ અવસાન

0
18


શ્રી પટેલ જેસિંગભાઈ એમ.
શ્રી પટેલ વિરસિંગભાઈ એમ.
શ્રી પટેલ કેશરભાઈ વી.
શ્રી પટેલ વિજયભાઈ જે.
શ્રી પટેલ પંકજકુમાર જે.

શ્રીમતી પટેલ નંદાબેન જે.
શ્રીમતી પટેલ કાંતાબેન વી.
શ્રીમતી પટેલ ગીતાબેન કે.
શ્રીમતી પટેલ રેણુકાબેન વી.
કુ.પટેલ મનીષાબેન જે.
આદિત્ય,નિલેશ્વરી, જ્ઞાનેશ્વરી

સરનામું
મુકામ પોસ્ટ વડેલા, તા લીમખેડા, જી દાહોદ .

બેસણું તારીખ :- 15/08/2021
શ્રાવણ સુદ સાતમ ને રવિવારના રોજ
સમય 10:00 થી 2:00

The post મંગાભાઈ પટેલનું દુખદ અવસાન appeared first on Vatsalyam Samachar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here