પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિએ શ્રદ્ધાંજલિ

0
162

પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિએ સ્વ .હિરાબેન હલુભાઈ કૈલા ને પરિવાર તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ
સ્વં.તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૦
લી.
રમણીકલાલ હલુભાઈ કૈલા-હંસાબેન રમણીકલાલ
મણિલાલ હલુભાઈ કૈલા-કૈલાસબેન મણિલાલ કૈલા
રાકેશ રમણીકલાલ કૈલા-વંદના રાકેશ કૈલા
હિરેન મણિલાલ કૈલા-પૂજા હિરેન કૈલા

સાનવી પા્ંશુ તથા માધવ ના જય શ્રી કૃષ્ણ


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here