નર્મદા જિલ્લામાં સર્વત્ર વરસાદ મોસમના કુલ વરસાદમાં તિલકવાડા તાલુકો ૭૬૩ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લાંમાં મોખરે

0
215નર્મદા જિલ્લામાં સર્વત્ર વરસાદ મોસમના કુલ વરસાદમાં તિલકવાડા તાલુકો ૭૬૩ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લાંમાં મોખરે

નર્મદા જિલ્લાામાં આજદિન સુધી સરેરાશ કુલ-૫૯૨ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો

રાજપીપલા : જુનેદ ખત્રી

નર્મદા જિલ્લાશમાં તા.૦૧ લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ને બુધવારના રોજ સવારના ૬=૦૦ કલાકે પુરા થતાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ દેડિયાપાડા તાલુકામાં-૮૮ મિ.મિ. અને સૌથી ઓછો સાગબારા તાલુકામાં-૦૭ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકામાં-૭૪ મિ.મિ., ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં-૫૪ મિ.મિ. અને તિલકવાડા તાલુકામાં-૧૩ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો હોવાના અહેવાલ નર્મદા જિલ્લા્ પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત્ થયાં છે. નર્મદા જિલ્લા માં આજદિન સુધી સરેરાશ કુલ-૫૯૨ મિ.મિ. વરસાદ નોંધાયો છે.

જિલ્લા માં ચાલુ વર્ષના મોસમના કુલ વરસાદની આજદિન સુધીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો તિલકવાડા તાલુકો-૭૬૩ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરાનાં સ્થાને રહ્યો છે. જ્યારે દેડિયાપાડા તાલુકો-૭૨૮ મિ.મિ. સાથે દ્વિતિય સ્થાને, નાંદોદ તાલુકો-૬૧૫ મિ.મિ સાથે તૃતિય સ્થાને, ગરૂડેશ્વર તાલુકો-૪૬૪ મિ.મિ. સાથે ચોથા સ્થાને અને સાગબારા તાલુકો-૩૯૧ મિ.મિ. વરસાદ સાથે પાંચમા સ્થાને રહેવા પામ્યો છે.

જિલ્લાના વિવિધ ડેમોની સપાટીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો નર્મદા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૩૮.૬૮ મીટરની સામે-૧૧૬.૬૩ મીટર, કરજણ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૧૬.૧૧ મીટરની સામે-૧૦૫.૩૮ મીટર, નાના કાકડીઆંબા ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૭૮ મીટરની સામે-૧૮૦.૬૦ મીટર અને ચોપડવાવ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી-૧૮૭.૪૧ મીટરની સામે-૧૮૦.૭૦ મીટરની સપાટી રહેવા પામી છે, જ્યારે નર્મદા નદીનું ગરૂડેશ્વર પાસેના ગેજ લેવલની ભયજનક સપાટી-૩૧.૦૯ મીટરની સામે ૧૪.૦૦ મીટર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here