Back

સુજાતપુરા સેવા સહકારી મંડળીને ફડચામાં લઇ જવાઇ

સુજાતપુરા સેવા સહકારી મંડળી તાલુકો કડીને ૨૯ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ના રોજ ફડચામાં લઇ જવાઇ છે.જેના ફડચા અધિકારીની ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ નિમણુંક કરાઇ છે. આ અંગેના હિત સંબધિતોએ દિન ૩૦ માં આધાર પુરાવા સાથે ફડચા અધિકારી બ્લોક નં ૦૩,બહુમાળી મકાન,બીજો માળ મહેસાણાનો સંપર્ક સાધવાનો રહેશે તેમ ફડચા અધિકારી મહેસાણાની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે

મેહસાણા શહેર અને તાલુકાનાં પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..