Back

છોટાઉદેપુરના દુમાલી પાસે ગે. કા રેતી ખનન સામે તંત્રની રેડ,

છોટાઉદેપુર :બ્રેકીંગ 


જાવેદ પઠાણ નસવાડી..

છોટાઉદેપુરના દુમાલી પાસે ગે. કા રેતી ખનન સામે તંત્રની રેડ, 

 23 ટ્રક અને 3 હિટાંચી મશીન ઝડપાયા, 

ઑરસંગ નદીનાં પટમાં કરાતું હતું ગે. કા રેતી ખનન, 

ભૂસ્તર, RTO અને પોલીસ વિભાગે કરી સંયુક્ત રેડ,