Back

ગુજસીટોક ગુનામાં પકડાયેલા 8 આરોપીઓના રિમાન્ડ

જામનગર માં ગુજસીટોક ગુનામાં પકડાયેલા 8 આરોપીઓના રિમાન્ડ


પાંચ આરોપીઓના 12 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર


ત્રણ આરોપીઓના 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર


રાજકોટ ખાસ કોર્ટ રિમાન્ડ કર્યા મજૂર


ખાસ કોર્ટમાં તમામ 8 આરોપીઓને આજે કરાયા હતા રજુ


અહેવાલ :- હર્ષલ ખંધેડિયા - જામનગર