Back

મહેસાણા જિલ્લા રોજગાર કચેરી દવારા ઊંઝા શહેરમાં 24મીએ ઔધોગિક ભરતી મેળો યોજાશે

મહેસાણા જિલ્લા રોજગાર કચેરી દવારા ઊંઝા શહેરમાં 24મી જાન્યુઆરી એ રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે જેમાં ઊંઝા ગર્લ્સ પોલીટેકનીક ઊંઝા મહિલા કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં ભરતી મેળો યોજાશે તેમજ ઊંઝા આજુબાજુ વિસ્તારમાં પોતાની લાયકાત પ્રમાણે ડોક્યુમેન્ટ અને પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા સાથે લાવવાના રહશે તેમજ બાયોડેટા 5 નંગ તેમજ અસલ પ્રમાણપત્ર સાથે લાવવાના રહશે તેવું રોજગાર અધિકારી એ જણાવ્યું હતું સમય સવારે 10.30 કલાક નો રહશે જેમાં પોતાના ખર્ચે આવવાનું રહશે..રિપોર્ટર હર્ષદસિંહ ઠાકોર

ઊંઝા શહેર અને તાલુકાનાં પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..