Back

ઉના ભાવનગર નેશનલ હાઈવેમા તરતી ભેંસો.

ઉના


નેશનલ હાઇવે માં તરતી ભેશો....


છેલાં 3 વર્ષ થી સોમનાથ ભાવનગર ના બની રહેલ હાઇવે ની આ છે સ્થિત....


ચોમાસા માં સ્થિતિ બને છે દુષ્કર...


હાઇવે માં ભરાય છે પાણી અને એના કારણે પારાવાર મુશ્કેલી થાય છે વાહન ચાલકો ને....


અવારનવાર ધારાસભ્ય સહિત ના નેતા ઓની ઉપર સુધી રજુઆત છતાં પરિણામ શૂન્ય....