Back

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા SSC નું ૬૦ ટકા પરિણામ.

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ધો.૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામાં શાળા નું ૬૦ ટકા પરિણામ આવેલ છે.

પ્રથમ ક્રમાંકે ૮૩.૨૨ PR સાથે નકુમ વિદ્ધિ હસમુખભાઈ, દ્રીતીય ક્રમાંકે ૭૯.૫૫ PR સાથે હાકડા શેરબાનુ મસિફભાઈ, અને તૃતિય ક્રમાંકે ૭૭.૬૯ PR સાથે સોનગરા રિદ્ધિ રમેશભાઈ આવેલ છે.

હડિયાણા ગામનું અને સ્કુલ નું વિધાર્થીઓએ ગૌરવ વધાર્યું છે.