Back

રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્ય સચિવના અધ્યક્ષ સ્થાને અન્ન સલામતી કાયદા અમલીકરણ અંગે બેઠક યોજાઇ

માહિતી બ્યુરો. પાટણ.

રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્ય સચિવશ્રી એમ.એ.નરમાવાલાના અધ્યક્ષસ્થાને અન્ન સલામતી કાયદાના અમલીકરણ અંગે બેઠક યોજાઈ


જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા થકી છેવાડાના માણસ સુધી અનાજ પહોંચે તે રાજ્ય સરકારનું ધ્યેય

- રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્ય સચિવશ્રી એમ.એ.નરમાવાલા


અન્ન સલામતી કાયદા અંતર્ગત પાટણ જિલ્લાની રેશનકાર્ડ, મધ્યાહન ભોજન, આંગણવાડી કેન્દ્રો સહિતની વ્યવસ્થાઓની કરી સમીક્ષા .

રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્ય સચિવશ્રી એમ.એ.નરમાવાલાના અધ્યક્ષસ્થાને આયોગના સભ્યશ્રી નિતિનભાઈ શાહની ઉપસ્થિતીમાં પાટણ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે અન્ન સલામતી કાયદાના અમલીકરણ બાબતે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. જિલ્લામાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ કરવામાં આવી રહેલી કામગીરીની રૂપરેખા મેળવી, અન્ન સલામતી કાયદા મુજબ અગત્યના મુદ્દાઓ પર અમલીકરણ બાબતે સભ્યસચિવશ્રી દ્વારા સંલગ્ન વિભાગના અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સુચનો આપવામાં આવ્યા હતા.

રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદા અન્વયે લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ આવરી લેવાયેલા કુલ કુટુંબો તથા લાભાર્થી તરીકે સમાવેશ કરવા માટેની પડતર અરજીઓના ઝડપથી નિકાલ કરવા તથા પાત્રતા ન ધરાવતા હોય તેવા રેશનકાર્ડ ધારકોના નામ રદ કરવા સુચના આપતાં રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્ય સચિવશ્રી એમ.એ. નરમાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા થકી છેવાડાના માણસ સુધી અનાજ પહોંચાડવાનું રાજ્ય સરકારનું ધ્યેય છે. બી.પી.એલ રેશનકાર્ડધારકો અન્ન સલામતી કાયદાના લાભથી વંચિત ન રહી જાય તે સુનિશ્વિત કરવું જરૂરી છે. અધિક નિવાસી કલેક્ટરશ્રી બી.જી. પ્રજાપતિએ જિલ્લામાં વસવાટ કરતાં વિચરતી જાતિ સમુદાયના લોકોની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષવા ઈસ્યુ કરવામાં આવેલા અંત્યોદય કાર્ડ અંગે સભ્ય સચિવશ્રીને માહિતગાર કર્યા હતા.

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અંતર્ગત જિલ્લાની તમામ વાજબી ભાવની દુકાનો પરથી અનાજ ન મળવા કે અન્ય ફરિયાદો, મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રો પર સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરેલ મેનુ મુજબનો આહાર તથા ગુણવત્તા અંગે તથા આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે પોષણક્ષમ આહાર આપવાની યોજના અન્વયે જિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીશ્રી તથા ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગને ફરિયાદ કરી શકવા અંગે સુચન કરતા અને સહેલાઈથી દ્રશ્યમાન થાય તેવા ઓઈલ પેઈન્ટથી કરેલા લખાણ બાબતે સમીક્ષા કરી બાકી રહેલ કામગીરી પૂર્ણ કરવા સંલગ્ન અધિકારીશ્રીઓને સુચનાઓ આપી હતી. લાભાર્થીઓને અનાજ ન મળવા બાબતની તથા અન્ય વિવિધ ફરીયાદોના જિલ્લા કક્ષાએ નિવારણ અંગે કાર્યવાહી કરી નિયત પત્રકો આયોગને મોકલી આપવા જણાવાયું હતું. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદાના ધોરણો મુજબ પાત્રતા ન ધરાવતા રેશનકાર્ડ શોધી તેને રદ કરવાની સાથે પુરવઠો યોગ્ય લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે કે કેમ તે વ્યવસ્થા સુનિશ્વત કરવા સુચના આપી હતી.

સાથે સાથે રાજ્ય અન્ન આયોગના સભ્યશ્રી નિતિનભાઈ શાહ દ્વારા રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદા અંતર્ગત આધાર વેરીફીકેશન થયેલા હોય તેવા રેશનકાર્ડમાં બેંક એકાઉન્ટ નંબરનું સિડીંગ કરી તેનું વેરીફીકેશન સત્વરે પૂર્ણ કરવા સુચના આપી હતી. જેથી ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા લાભાર્થીને વધુ ઝડપી અને સુરક્ષિત રીતે તેનો લાભ મળી રહે.

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી ગીતાબેન દેસાઈ દ્વારા જિલ્લાની જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા, એન.એફ.એસ.એ અંતર્ગત થઈ રહેલી કામગીરી તથા અન્ય આંકડાકીય માહિતીનું પ્રેઝન્ટેશન રજુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લાના તમામ તાલુકાના મામલતદારશ્રીઓ, સંકલીત બાળ વિકાસ યોજનાના પ્રોગ્રામ ઓફિસર્સ તથા સંલગ્ન વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પ્રહલાદ વ્યાસ. પાટણ.

પાટણ શહેર અને તાલુકાનાં પળે પળના સમાચાર આપના મોબાઇલ પર મેળવવા નીચેના ગ્રૂપમાં એડ થવા વિનંતી..